Jurand - Emilia Balczeniuk
Jurand - Weronika Krawczyk
Kolejowa wieża wodna - Emilia Balczeniuk
Kolejowa wieża wodna - Jarosław Skórski
Kolejowa wieża wodna - Zofia Zarzycka
Maszt - Maciej Wiśniewski
Maszt - Natalia Tomczak
Mosty kolejowe - Janusz Gerszberg
Mosty kolejowe - Jarosław Skórski
Mosty kolejowe - Zofia Zarzycka
Muzeum - Andrzej Olszewski
Muzeum - Andrzej Pietroczuk
Muzeum - Natalia Tomczak
Muzeum - Łukasz Knop
Młyn - Andrzej Pietroczuk
Młyn - Zofia Zarzycka
Wiaty dwrocowe - Janusz Gerszberg
Wiaty dwrocowe - Karolina Grzegorzewska
Wiaty dwrocowe - Maciej Wiśniewski
Wiaty dwrocowe - Marta Kruk
Wiaty dwrocowe - Weronika Krawczyk
Wiaty dwrocowe 2 - Weronika Krawczyk
Wieża cićnień - Andrzej Olszewski
Wieża ciśnień - Andrzej Pietroczuk
Wieża ciśnień - Emilia Balczeniuk
Wieża ciśnień - Janusz Gerszberg
Wieża ciśnień - Jarosław Skórski
Wieża ciśnień - Karolina Grzegorzewska
Wieża ciśnień - Maciej Wiśniewski
Wieża ciśnień - Natalia Tomczak
Wieża ciśnień - Łukasz Knop